บริการ Google Workspace for Education

โรงเรียนบ้านหนองคันนา เปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคันนาเพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งาน ระบบเอกสาร การจัดการเรียนการสอน และบริการอื่นๆ บน Cloud

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/opNSJELjj2XpkDEP9

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Back to top button