ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โรงเรียนบ้านหนองคันนา กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน /  ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งเป็น 6 ช่องทาง ดังนี้

  1. ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านหนองคันนา
  2. ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่
  3. ร้องเรียนทางเพจ Facebook : โรงเรียนบ้านหนองคันนา Official
  4. ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายัง โรงเรียนบ้านหนองคันนา หมู่ 5 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
  5. กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนบ้านหนองคันนา
  6. เบอร์โทรศัพท์ 061-947-9819 (ผอ.ณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคํา) | 098-650-5718 (รองบุบผา วาสนาม) | 082-549-5391 (ธุรการ)
Back to top button