กิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองคันนา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.๔-ม.๓ จำนวน ๒๑๙ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรกุล กิดเกียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานในพิธีเปิด ให้การบรรยายธรรมโดยทีมวิทยากร ธรรมะอารมณ์ดี (ทีมบุรีรัมย์) นำทีมโดย พระครูปริยัติ บุญญาทร (รักษาการเจ้าคณะตำบลโคกกลาง) พระพัชรพล ปญฺญาธโร ผช.เจ้าอาวาสวัดแสลงโทน พระสุบิน ขนฺติโสภโณ ครู รร.พระปริยัติธรรมวัดศาลาลอย สามเณรบุญช่วย พูนจันทึก ป.ธ.๕ วัดแสลงโทน การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม ในทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางค่านิยม ๑๒ ประการ เพื่อให้นักเรียน ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน โดยการนำหลักธรรมของศาสดามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและให้นักเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และห่างไกลอบายมุข การดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button