ประกาศ

ประกาศบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตําแหน่ง นักการภารโรง (จำนวน ๑ อัตรา)

ประกาศบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตําแหน่ง นักการภารโรง (จำนวน ๑ อัตรา)
อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
*สมัครด้วยตัวเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองคันนา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการรับสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
๒. บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สําเนาใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน
คุณสมบัติ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1sBmW_Z1AGkgfptBBtnQrPsOx7I1Ailxx/view

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button